פיתוח מנהיגות

תוצאות מצופות מתהליכי פיתוח המנהיגות הפרואקטיבית

 1. מנהלים שבוחרים במנהיגות ולוקחים על עצמם אחריות לגבי המציאות. מנהלים הפועלים מתוך תחושת מסוגלות - אמונה עצמית ביכולתם להניע את הכפופים להם מכוח מנהיגותם ולא רק מכוח הסמכות שניתנה להם.
 2. מנהלים שמטפחים כפיפים בעלי מוטיבציה ומחויבות גבוהה לחברה.
 3. מנהלים היודעים להפעיל באפקטיביות מגוון מיומנויות ניהול פרואקטיבי בהתאם לצורכי הארגון
  • קביעת מטרות ויעדים וחיבור עובדים למטרות אלו.
  • הגדלת המחויבות הפנימית של עובדים לארגון ולעשייה.
  • הצבת דרישות גבוהות בפני עובדים בצד בניית תחושת המסוגלות שלהם.
  • הבחנה בין חשוב לדחוף ויצירת סדרי עדיפויות.
  • ניהול תקשורת אפקטיבית.
  • פיתוח עובדים מסוג "Be" בעלי גישה פרואקטיבית.
  • חניכת עובדים ושליטה במיומנות המשוב המפתח.
  • התמודדות אפקטיבית עם בעיות משמעת והפרת נהלי חברה.
  • גיבוש צוות ופיתוח "רוח צוות".

כל הזכויות שמורות ל - BeHave בע"מ