פיתוח מנהיגות

פיתוח מנהיגות - עקרונות מנחים

 1. התפיסה והכלים:
  פיתוח המנהלים בתהליך שמציע מכון BeHave מתמקד בשני מוקדים מרכזיים תפיסת המנהיגות, ומיומנויות מנהיגות. הנחת המוצא לגבי תהליכי פיתוח מנהיגות היא שברגע שאחד מהמוקדים יחסר המנהיגות כולה תלקה בחסר. חשיפת המשתתפים לתפיסה ללא המיומנויות תותיר את פיתוח המנהלים ברמה התיאורטית בלבד. מאידך, פיתוח המיומנויות הניהוליות ללא "מטרייה" רחבה של תפיסת מנהיגות לא יאפשר מימושן לאורך זמן. אי לכך תוכנית BeHave מתחילה בחיבור המשתתפים לתפיסה הפרואקטיבית, ורק אחר-כך עוסקת בפרקטיקה - מיומנויות המנהיגות הנגזרות מהתפיסה והשגת מחויבות המנהלים לאמץ תפיסה זו.
 2. מעורבות מנהלים ממונים ומחלקת ההדרכה:
  בתהליכי פיתוח המנהיגות שמוביל המכון אנו מייחסים חשיבות רבה למעורבות פעילה וצמודה של מנהלים ממונים ואנשי הדרכה ופיתוח ארגוני מתוך הארגון. דרך מעורבות זו מועבר למשתתפים המסר כי הסדנאות אינן מסגרת העשרתית בלבד אלא חלק מתהליך שהארגון עומד מאחריו ומייחס לו חשיבות ככלי לשדרוג עבודתם כמנהלים.
 3. שימור, תחזוק והטמעה:
  למרות שביעות רצון גדולה של המשתתפים מסדנאות פיתוח המנהיגות , במרוצת הזמן, החזרה לשגרה ולעיסוקים השוטפים והדחופים, מחזירה את המנהלים לדפוסי הניהול קודמים שלהם. כדי שהמנהיגות תוטמע כערך ארגוני נדרשים מנגנוני הטמעה שישמרו אותה על סדר היום הארגוני ולא יאפשרו לה להידחק לקרן זווית. לכן, בעזרת צוות היגוי שיורכב מהמנהלים המשתתפים בסדנאות תתבצע חשיבה על מנגנוני שימור ותחזוקה שיבטיחו עבודה לאור ערך המנהיגות לאורך זמן.
 4. מדידת אפקטיביות התהליך:
  אפקטיביות תהליך פיתוח המנהלים חייבת להימדד כמו כל תהליך ייצורי אחר המתבצע בארגון. לכן, על מנת לקבל אינדיקציה לגבי אפקטיביות התהליך מומלץ לקבוע מדד אחד או שניים שיוכלו להיבחן מספרית ולשמש דרך לבחון את השינוי שחל במנהיגות המנהלים. המדידה תהיה pre-post כלומר לפני תחילת התהליך וחצי שנה אחריו.

כל הזכויות שמורות ל - BeHave בע"מ