פיתוח מנהיגות

סדנאות מנהיגות בטבע - Outdoor

עבודה בטבע מאפשרת מגוון רחב של תרגילים והתנסויות מנהיגות שדרכם ניתן לבחון היבטים שונים של הובלה. בדרך כלל סדנאות הOutdoor- מתבצעות בתום שלב הסדנאות הכיתתיות, כסדנאות המסכמות את הלמידה שנרכשה עד לאותה נקודת זמן. סדנאות המנהיגות בטבע מתבצעת באזורים קסומים כמו הסחנה, הכינרת, יערות מנשה. הפעילות ביום הסדנא מושתתת על מספר תרגילי מנהיגות (במים וביבשה), הממחישים היטב את התכנים שנלמדו בסדנאות הכיתתיות. לכל תרגיל ממונה מנהל שאחראי על ביצוע משימה כשלרשותו קבוצה של חברי קבוצה שכפופים אליו לצורך התרגיל. בתום כל תרגיל מתקיים תהליך של סיכום הלמידה, הפקת לקחי מנהיגות ומתן משוב למנהלים המתרגלים על בסיס עקרונות המנהיגות הפרואקטיבית.

כל הזכויות שמורות ל - BeHave בע"מ