פיתוח מנהיגות

השפעת דרך הצגת הנתונים על מאפייני הפתרון

(מתוך "חושבים אחרת" – אילן אליאור 2000)

באופן טבעי, בניסיוננו להתמודד עם פתרון בעיות, אנו נוטים להדגיש נתונים מסוימים ולהמעיט מערכם של אחרים. האופן בו יודגשו הנתונים תלוי בדרך בה מוצגת לנו הבעיה. נקודות ההתייחסות ודרך הצגת הנתונים עשויות להשפיע על תפישת הבעיה ואופן ההתמודדות עמה. למרות שבמצבים מסוימים ההחלטה נראית שקולה ומבוססת על נתונים אובייקטיבים, לעיתים היא אינה תוצר של שיקול דעת עניני, אלא תוצאה של תפישתנו את הבעיה כפונקציה של הדרך בה הוצגו לנו נתוניה.
במחקר שנערך על-ידי McNeil, pauker & Tverski הראו החוקרים כי רופאים בחרו סוגי טיפול שונים כשהוצג להם מקרה היפותטי של סרטן הריאה. בחירת הרופאים נבעה מהאופן בו הוצגו להם נתונים מסוימים.
לחלק מהרופאים הוצג המקרה באופן הבא:
דמיין לעצמך שלקית בסרטן הריאה. ידוע לך שמתוך 100 אנשים שינותחו בעקבות המחלה, 10 ימותו במהלך הניתוח, 32 ימותו במהלך שנה מיום הניתוח ו 66 ימותו במהלך חמש שנים מיום הניתוח. כמו כן ידוע שמקרב 100 אנשים שיעברו הקרנות, אף לא אחד ימות במהלך תהליך ההקרנות, 23 ימותו תוך שנה מיום התחלת ההקרנות, ו 78 ימותו במהלך חמש שנים מיום תחילת ההקרנות. לאור נתונים אלה איזה משני הטיפולים היית מעדיף (ניתוח או הקרנות)?
מחצית מהרופאים, שהוצגה להם השאלה בנוסח האמור לעיל, העדיפו את טיפול ההקרנות על פני הניתוח.
לקבוצה אחרת של רופאים הוצגה אותה השאלה אך באופן הבא:
דמיין לעצמך שלקית בסרטן הריאה. ידוע לך שמתוך 100 אנשים שינותחו בעקבות המחלה, 90 יעברו את הניתוח בשלום, 68 יחיו עד שנה מיום הניתוח ו 34 יחיו עד חמש שנים מיום הניתוח. כמו כן ידוע שמקרב 100 אנשים שיעברו הקרנות, כולם יחיו במהלך תהליך ההקרנות, 77 יחיו עד שנה מיום התחלת ההקרנות, ו 22 יחיו עד חמש שנים מיום תחילת ההקרנות. לאור נתונים אלה איזה משני הטיפולים היית מעדיף (ניתוח או הקרנות)?
במקרה זה 87% מהרופאים העדיפו את הניתוח על-פני ההקרנות.
למרות שמשמעותם האובייקטיבית של הנתונים בשני המקרים היא זהה הרי שאופן הצגתם ונקודת ההתייחסות שהודגשה, הביאו אנשים אינטליגנטים ומומחים בתחום בו מדובר, לקבל החלטות שונות גם כשמדובר היה בנושא קריטי.
במקרה הנידון הצגת הבעיה באופן הנותן דגש זהה לשתי נקודות ההתייחסות, היה מביא לשיקול דעת ענייני ולהחלטה שקולה יותר. לדוגמא:
ידוע לך שמתוך 100 אנשים שינותחו בעקבות המחלה, 10 ימותו ו 90 יחיו במהלך הניתוח. 68 חיו ו 32 ימותו במהלך שנה מיום הניתוח... וכו'.

בסדנאות שאני מעביר למורים, לעתים אני מעוניין להמחיש למשתתפים את השפעת אופן הצגת נתוני השאלה על דרך הפתרון. בתקווה שיקישו מההתנסות לגבי אופן הצגת השאלות לתלמידים בכתה.
למחצית מהמשתתפים מוצגת השאלה באופן הבא:
א. האם להערכתך מספר המילים שאדם בוגר קורא בממוצע במהלך דקה גבוה או נמוך מ250 מילים? גבוה/נמוך (הקף את התשובה הנראית לך)
ב. הערך מהו מספר המילים שקורא אדם בממוצע במשך דקה________________

המחצית האחרת של המשתתפים מקבלת את השאלה בנוסח הבא:
א. האם להערכתך מספר המילים שאדם בוגר קורא בממוצע במהלך דקה גבוה או נמוך מ150 מילים? גבוה/נמוך (הקף את התשובה הנראית לך)
ב. הערך מהו מספר המילים שקורא אדם בממוצע במשך דקה________________

מסתבר כי ממוצע ההערכות בקבוצה הראשונה הוא גבוה מזו בקבוצה השנייה. ה'עוגן' להתייחסות בחלקה הראשון של השאלה (250 מילים או 150 מילים) משמש אבן שואבת להחלטות המתקבלות בחלקה השני. כמובן שככל שמומחיותנו בתחום תעלה, כך תתמתן עצמתו של אותו עוגן נתון.
על מנת להחריף את משמעות הנושא כדאי להביא דוגמא של מחקר של Russo & Schoemaker בו אנשים התבקשו בשלב ראשון לציין את שלושת הספרות האחרונות של מספר הטלפון שלהם. בשלב שני הם נדרשו לחבר למספר זה את המספר 400. בשלב שלישי נשאלו הנבדקים האם התרחשותו של אירוע היסטורי מסוים (מאד לא מוכר) הייתה לפני או אחרי השנה שקיבלו מחיבור שני המספרים. בשלב אחרון התבקשו הנבדקים לשער מהי שנת התרחשותו של אותו אירוע. מסתבר שהערכותיהם של הנבדקים הושפעו מסכום שני המספרים... ככל שהסכום היה נמוך יותר, העריכו הנבדקים שהאירוע התרחש מוקדם יותר, וככל שסכומם היה גבוה הערכתם הייתה ששנת ההתרחשות הייתה מאוחרת יותר.

נראה שאיסוף וארגון נתונים רלוונטיים, מיונם על פי רמת חשיבותם, הרלוונטיות שלהם ואופן הצגתם, מהווים גורמים בעלי חשיבות בהתמודדות יעילה ואפקטיבית עם בעיות.
Adidas обувь для женщин онлайн Nike ID Kyrie 1 Nike Air Odyssey Leather Adidas Porsche Typ 64 2.0 Sandali MBT Panda Skechers Go Flex Walk MBT Monroe MI Blake Griffin cipő Nike Hyperchase Men's Basketball Shoes Nike Air Huarache Run ID Nike Zoom Hyperrev 2016 Timberland High Top Boots Adidas Samoa Nike Air Force One High ASICS Running Shoe Jordan Melo M12 Nike Flex Experience Run 4 KD 8 EP Air Max 2016 Uomo Asics Gel Lyte 3

כל הזכויות שמורות ל - BeHave בע"מ