פיתוח מנהיגות

סדנאות מנהיגות בכיתה – Indoor

ב סדנאות המנהיגות הכיתתיות משתתפים 10-15 מנהלים מתוך הארגון ב 6-8 מפגשים כיתתיים. המפגש הראשון עוסק כל כולו בחיבור חווייתי של המשתתפים לתפיסת ה- BeHave – תפיסת המנהיגות הפרואקטיבית . יתר המפגשים עוסקים במיומנויות מנהיגות שונות הנגזרות מהתפיסה. מיומנויות מנהיגות אלה נקבעות לאור הצרכים המנהיגותיים המאותרים באמצעות אבחון צורכי מנהיגות מוקדם שנערך מול אוכלוסיית היעד בארגון.
הלמידה בסדנאות נעשית דרך:
  • תרגילי מנהלים להמחשת התכנים והמיומנויות.
  • משחקי סימולציה , המתבססים על אירועים אותנטיים מחיי היום יום של המנהלים, באמצעותם מתורגלות המיומנויות הנלמדות.
  • מילוי וניתוח שאלונים אישיים לאבחון מאפייני הניהול של המשתתפים, איתור נקודות עוצמה ונקודות לשיפור.
  • חומר תיאורטי
  • מתן משוב לשיפור מיומנויות המנהיגות שלהם.
בתום כל סדנא מקבלים המשתתפים מטלת מנהיגות המתבססת על התכנים שנלמדו במפגש, ושעליהם ליישמה עד למפגש הבא. המפגשים נפתחים בשיתוף לגבי ביצוע המטלות שנתנו בסדנא הקודמת, קישורן לתכניה ומתן משוב למנהלים המשתפים.

דומגאות של תכני סדנאות בכיתה

כל הזכויות שמורות ל - BeHave בע"מ