פיתוח מנהיגות

מה"אי אפשר" ל"אי האפשרויות"

סדנא לפתוח חשיבה יצירתית

פעמים רבות כאשר אנחנו מגיעים לרעיונות חדשים בחיי היומיום, הרעיון אליו הגענו הנו פרי אינטואיציה רגעית יותר מאשר תוצאה של חשיבה נשלטת, ממוקדת ושיטתית המובילה אליו. הדבר יוצר תחושה של מיסטיקה בכל הנוגע לפתרונות יצירתיים, ולכן רבים מאתנו מתייחסים לתחום היצירתיות כאל מתת אל – "או שיש לך את זה אין לך את זה".
בסדנא ל"חשיבה אחרת", שאני מציע, אמעיט מערכו של "המיתוס הגנטי" לגבי מושגים אלו, ואציג את תפיסת הפתרון היצירתי כנשלט על-ידנו. באמצעות חשיבה שיטתית הנשענת על כלים פשוטים יחסית, אנו יכולים להגדיל את הסיכויים להעלות פתרונות יצירתיים לבעיות, ולא פחות חשוב לפרוץ לכיוונים חדשים גם במקומות בהן לא התעוררה בעיה – מתוך תפיסה של שיפור מתמיד. בסדנא יכירו המשתתפים מחסומים בדרך לחשיבה יצירתית, ילמדו ויתרגלו טכניקות שונות לשכלול יכולתם היצירתית תוך "עקיפת" סד הנעילות החשיבתית.
הסדנא הנה סדנא בת יומיים, חוויתית מחד ופרקטית מאידך. היא תועבר תוך התנסות באתגרי חשיבה מגוונים, איתם יהיה על המנהלים להתמודד, ותרגול טכניקות לטיפוח החשיבה היצירתית בהתייחס לנושאים/בעיות/אתגרים מחיי היום יום של מנהלים.
מטרות הסדנא:
המנהלים יאמינו ביכולתם להעלות רעיונות חדשים הפורצים את מסגרת החשיבה "ההרגלית" והקונבנציונאלית.
המנהלים יבינו וישלטו שליטה בסיסית בחלק מטכניקות החשיבה היצירתית.

תכני הסדנא:
לסדנא ארבעה פרקים:
תבניות חשיבה כמכשלות בדרך ליצירתיות.
השתקפות דמותנו ב"מראת היצירתיות".
כלי עבודה – כלים לשיפור היכולת היצירתית.
תרגיל מסכם – "הפלת ביצה".

 1. תבניות חשיבה כמכשלות בדרך ליצירתיות
  דרך מצגת אינטראקטיבית המשתתפים יבינו כיצד נוצרות אצלנו תבניות החשיבה וכיצד אנו פועלים באופן לא מודע לשימורן דרך ארבעה מנגנונים:
  • סינון מידע שאינו עולה בקנה אחד עם תבניות החשיבה שלנו.
  • הוספת מידע חדש על מנת לשמר תבניות חשיבה קיימות.
  • עיוות מידע כך שהמידע יתאים לתבניות החשיבה שלנו.
  • בטחון היתר - מנגנון המונע פתיחות לקליטת מידע חדש.
 2. "אנחנו במראת היצירתיות"
  בשלב ראשון יובהר מושג היצירתיות ויובהר הקשר בינו ובין מנהיגות. לאחר מכן יתנסו המשתתפים בהתמודדות עם אתגרי חשיבה הלקוחים מעולם תוכן של שלושה סוגי בעיות שאיתן עליהם להתמודד במהלך עבודתם:
  1. "בעיות ללא פתרון"
   המסר המרכזי לגבי סוג זה של בעיות הוא: "אין בעיה ללא פתרון, ישנן בעיות שלא הצלחנו לפתור". התפיסה שאני מציג מתבססת על ההנחה שכל בעיה פתירה. אימוץ תפיסה מסוג זה תמנע מהמנהלים להרים ידיים כאשר יקלעו למבוי סתום. בהתמודדות עם בעיות מסוג זה. יש פוטנציאל לחיזוק תחושת המסוגלות והביטחון העצמי לגבי יכולתם.
   באמצעות אתגרי חשיבה "בלתי פתירים" שיוצגו למשתתפים תומחש להם עוצמתו של פתרון כאשר התחושה הראשונית שמתעוררת עם החשיפה לבעיה היא: "אי אפשר".
  2. בעיות עם פתרונות "שואבים"
   המסר במסגרת זו הוא "היזהרו מהמובן מאליו". במצבים שבהם הפתרון מזדקר לו מייד, כדאי לבחון האם הוא אינו נגזר מהרגלים ישנים שהתמסדו אצלנו עם הזמן. סביר להניח שחלק מהתנאים (שיצרו את הפתרון בזמנו)
   השתנו, אך אנחנו עדיין "נשאבים" לפתרונות המובנים מאליהם ורואים בהם את הפתרונות האופטימאליים. על-פי הגישה שאציג, אנו צריכים להעמיד תמיד סימני שאלה לגבי "המובן מאליו" – אויבה הגדול של החשיבה היצירתית. היכולת לבחון הרגלים קיימים לאור המציאות המשתנה היא אחד מאבני היסוד לחשיבה נונקונפורמיסטית. הפיתרון ההרגלי אינו בהכרח הפיתרון האיכותי.
  3. פתרון ללא בעיה – תפיסה של שיפור מתמיד.
   בשתי הבעיות הקודמות אנו מגיבים למציאות – מתמודדים עם הבעיות שהיא מציבה בפנינו. המסר לגבי הסוג הנוכחי של בעיות הוא: "עצב את המציאות". המטרה היא להמחיש למשתתפים את הכוח שבהתכווננות לשיפור מתמיד – יוזמה ומבט קדימה למרות שלא התעוררה בעיה ולא עלה צורך קונקרטי שיש לתת לו מענה.
 3. "כלי עבודה"
  בפרק זה יוצגו מספר טכניקות שמטרתן לסייע למשתתפים בהעלאת רעיונות יצירתיים.
  • "הפוך על הפוך" - היפוך הנחות יסוד
   אחת הסיבות לקיבעונות חשיבתיים וקושי בפריצת מסגרות הוא הנחות היסוד בהן אנו מחזיקים.
   באמצעות טכניקת ההיפוך אנו הופכים הנחות קיימות לכדי אבסורד על מנת לאמץ נקודת מוצא חדשה להתמודדות עם המציאות, וממנה לגזור רעיונות חדשים. לאחר לימוד הטכניקה יתרגלו אותה המשתתפים על נושאים רלוונטיים לארגון. באמצעותה יעלו רעיונות לשיפור היבטים מקצועיים ליים במסגרת עליה הם אחראיים.
  • לפני שעושים, חושבים! - חשיבת רוחב
   טכניקה זו מונעת מאתנו "להסתער" על בעיות ולמהר ולמצוא להן פתרונות (חשיבת אורך), ומכוונת אותנו לאמץ נקודות מבט שונות על הבעיה. נקודות מבט חדשות אלה יאפשרו לנו להגדיר את הבעיה באופן שונה ולחפש דרכים חדשות להתמודדות איתה. המשתתפים יתרגלו ניתוח ופירוק של נושאים ובעיות מחייהם בארגון באופן שיאפשר מבט מזוויות ראיה חדשות שיפתחו פתח לרעיונות יישומיים חדשים.
  • מתוך שלא לשמה יבוא לשמה - שימוש בגירוי האקראי
   החשיבה שלנו נשענת על קשרים אסוציאטיביים שנבנו אצלנו בעבר. קשרים אלה הם פרי התרבות ותהליכי הסוציאליזציה אותם עברנו. טכניקת "הגירוי האקראי" מאלצת אותנו לנטוש קשרים קיימים ולאמץ קשרים חדשים שישמשו נקודת זינוק חדשה להעלאת רעיונות. המשתתפים יתרגלו מציאת רעיונות חדשים דרך יצירת הקשרים חדשים לבעיה הנידונה.
  • מנחלת הפרט לנחלת הכלל – סיעור מוחות צוותי בשיטת אדיג'אס
   שיטה זו מאפשרת העלאת רעיונות וביצוע סיעור מוחות במסגרת צוותית על פי טכניקה מובנית ופרקטית. הטכניקה עוסקת בגיבוש רעיונות משלב העלאתם דרך סינון הרעיונות הלא רלוונטיים לפיתרון, וקביעת סדר עדיפויות מוסכם לטיפול על פי עיקרון ה"פרטו".
  • "הישבו שניים יחדיו בלתי אם נועדו?" - טכניקת הוספת ממד
   בטכניקה זו אנו מנתחים מוצרים קיימים ומתוך הניתוח מנסים לעלות על מוצרים חדשים תוך יצירת תלות בין משתנים המאפיינים את המוצר, שבמצב הנוכחי לא קיים ביניהם קשר. באמצעות טכניקה זו אנו יוצרים ואריאציות שונות וחדשות של מוצרים קיימים.
  • טכניקת האיחוד
   בטכניקה זו אנו מגייסים משאבים הקיימים בסביבת המוצר על מנת שיוכל למלא תפקיד נדרש. בדרך זו אנו חוסכים משאבים והופכים את המוצר לקומפקטי יותר, או שיוצרים מוצר בעל איכויות חדשות.
 4. תרגיל מסכם – "הטלת" ביצה
  תרגיל תחרותי בין צוותים שבו כל צוות נדרש לבנות מתקן (מחפצים שונים שיקבל) שבאמצעותו יוכל להטיל ביצה בלתי מבושלת מגובה חמישה מטרים מבלי שתישבר. במסגרת התרגיל יהיה על המשתתפים לעשות שימוש לא קונבנציונאלי בחפצים שיקבלו תוך שימוש בטכניקות שלמדו בסדנא.

כל הזכויות שמורות ל - BeHave בע"מ